Usługi

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sond hydrostatycznych i przetworników ciśnienia produkcji ELKAL,
  • projektowania, wykonawstwa i serwisowania układów AKPiA,
  • ograniczenia mocy kotłów węglowych typu WR i OR (Zakres: opracowanie i uzgodnienie z UDT projektu technicznego układu AKPiA ograniczenia mocy kotła, montaż i uruchomienie układu, asysta przy odbiorze końcowym układu ograniczenia mocy przez UDT),
  • projektowania, wykonawstwa i przeglądów układów pomiaru przepływu i energii cieplnej mediów technologicznych (woda, para wodna, gazy).