Firma ELKAL jest producentem urządzeń do pomiaru ciśnienia i poziomu cieczy, znajdujących zastosowanie w gospodarce wodno – ściekowej i przemyśle. Oferujemy m.in. sondy hydrostatyczne do wody czystej i ścieków.

Produkty

Usługi

  • Projektowanie i wykonawstwo układów AKPiA ograniczenia mocy kotłów węglowych typu WR i OR. Zakres usługi: opracowanie i uzgodnienie z UDT projektu technicznego układu AKPiA ograniczenia mocy kotła, montaż i uruchomienie układu, asysta przy odbiorze układu ograniczenia mocy przez UDT.
  • Projektowanie, wykonawstwo i przeglądy okresowe układów pomiaru przepływu i energii cieplnej mediów technologicznych (woda, para wodna, gazy).
  • Projektowanie i wykonawstwo systemów wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych pozwalających na zmniejszenie strat wody i ochronę środowiska przed skażeniem ściekami.