Wykonawstwo i przeglądy okresowe układów pomiaru przepływu i energii cieplnej mediów technologicznych (woda, para wodna, gazy).