Dzwon hydrostatyczny HB-1E

Nowość
Dzwon hydrostatyczny HB-1E
Cena: 720,00 netto (W magazynie)

Dostępne zakresy pomiarowe: 0-2, 0-4, 0-6 m. Wyjście: 4-20 mA lub 0-10 V.

Przeznaczenie:

Pomiar poziomu ścieków wszystkich typów w zbiornikach otwartych. Urządzenie może być wykorzystane również do pomiaru poziomu wody czystej.

Dzwon HB-1E jest urządzeniem dedykowanym do pomiaru poziomu ścieków. Został opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń z eksploatacji sond i dzwonów hydrostatycznych w przepompowniach ścieków. Zastosowano w nim nowatorskie rozwiązania techniczne, wykorzystujące zalety oraz eliminujące wady obu typów urządzeń.

Zabudowa przetwornika ciśnienia bezpośrednio na dzwonie pomiarowym pozwoliła na wyeliminowanie kłopotliwego w montażu i eksploatacji węża pneumatycznego, występującego w dotychczasowych wersjach urządzenia. Sygnał wyjściowy 4–20 mA lub 0–10 V wyprowadzony jest z dzwonu przewodem z wbudowaną kapilarą analogicznie, jak w sondzie hydrostatycznej. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia sondy hydrostatycznej jest odkształcenie membrany podczas czyszczenia urządzenia w trakcie eksploatacji. W dzwonie HB-1E ryzyko to zostało wyeliminowane. Powietrze uwięzione w dzwonie pomiarowym pełni rolę separatora pomiędzy medium, a przetwornikiem ciśnienia, nie dopuszczając do jego zanieczyszczenia. Cecha ta powoduje, że w zastosowaniu do pomiaru poziomu ścieków, dzwon HB-1E stanowi rozwiązanie bardziej niezawodne od sondy hydrostatycznej.

Typowe zastosowanie:

Pomiar poziomu ścieków komunalnych

w przepompowniach ścieków.